Första hjälpen

Om rätt hjälp kan ges under de första minuterna kan detta vara skillnaden mellan liv och död.

Person
SäkerhetssamordnareMadelene Andersson 0520-49 77 00
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Goda råd

 • behåll lugnet
 • om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen
 • fördela arbetsuppgifterna
 • ge första hjälpen
 • varna andra som kan utsättas för fara
 • larma 112 SOS Alarm

Kontrollera alltid

 • Medvetande andas personen själv lägg i framstupa sidoläge stanna hos personen larma ambulans 112
 • Andning om andningen upphört, ge mun-till-mun-andning och larma ambulans 112
 • Puls känn efter på sidan av halsen om ingen puls känns har förmodligen hjärtat slutat slå larma ambulans 112
 • Blödning stoppa blödning genom tryckförband håll skadad kroppsdel i högläge låt den skadade personen ligga ned med benen i högläge
 • Brännskada kläder som fastnat i huden ska få sitta kvar spola skadad kroppsdel med svalt vatten i minst 15 minuter kontakta läkare om skadan bedöms allvarlig
 • Förgiftning Vid misstanke om olycka sök genast hjälp genom att ringa 112 – symptom kan dröja länge!

Relaterad information

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Fokus på förebyggande i hemmet och på fritiden. Webbplatsen ger tips och redskap för hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö, samt hur man ska agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

DinSäkerhet.se

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan föranleda en räddningsinsats.

NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningsförbund

Senast granskad: 2014-08-14 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)