Första hjälpen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Första hjälpens LABC

L – Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning

Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

B – Blödning

Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes? Blödningar utvärtes bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband.Tecken på invärtes blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.

C – Chock-Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Så här förebygger man cirkulationssvikt:

  1. Låt personen ligga ner, i planläge, och försök att hålla den skadade lugn.
  2. Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.

Relaterad information

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Fokus på förebyggande i hemmet och på fritiden. Webbplatsen ger tips och redskap för hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö, samt hur man ska agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

DinSäkerhet.se

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan föranleda en räddningsinsats.

NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Senast granskad 2020-04-20 av KATLOO