Bild på personer i en Daglig verksamhet som hjälper till i en trädgård.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Innebär en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället för dig med behov. Insatsen är aktuell för dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Du som vill ansöka om daglig verksamhet gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för daglig verksamhet

Insatsen är avgiftsfri, dock tillkommer kostnad för eventuella resor, kaffe och mat. Utöver detta kan kostnader tillkomma i särskilda fall vid utflykter.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

LSS verksamheter

Delas in i grupper för aktivitet/upplevelse och tillverkning/service

Aktivitet/upplevelse

 • Bakverket
 • Entrégruppen
 • Kompassen
 • Utegruppen
 • Upplevelsegruppen
 • Teckentrollet
 • Harmonigruppen
 • Allt I Allo gruppen
 • Hörnan

Tillverkning/service

 • Transportgruppen
 • Nöjespatrullen
 • Budtjänst
 • Miljögruppen
 • Secondhandbutiken
 • Café Solblomman
 • Fixargruppen
 • Gnistan Secondhand
 • Håjumsgruppen
 • Ordning och Reda
 • VeRa´s (tidigare Stavregruppen)
 • VIGGEN
 • TioB 
 • Fastighetsservice
 • A-förrådet
 • Trollreda
Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort