Bild på personer i en Daglig verksamhet som hjälper till i en trädgård.

Daglig verksamhet/sysselsättning

En meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället för dig med behov.

Personer

Daglig verksamhet innebär en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället för dig med behov. Insatsen är aktuell för dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Ansök om daglig verksamhet/sysselsättning

Verksamheter

Våra dagliga verksamheter inom LSS delas in i grupper för aktivitet/upplevelse och tillverkning/service.

Aktivitet/upplevelse

 • Bakverket
 • Entrégruppen
 • Kompassen
 • Utegruppen
 • Upplevelsegruppen
 • Teckentrollet
 • Harmonigruppen
 • Allt I Allo gruppen
 • Hörnan

Tillverkning/service

 • Transportgruppen
 • Serviceteam södra (tidigare Nöjespatrullen)
 • Budtjänst
 • Miljögruppen
 • Secondhandbutiken
 • Café Solblomman
 • Fixargruppen
 • Gnistan Secondhand
 • Håjumsgruppen
 • Ordning och Reda
 • VeRa´s (tidigare Stavregruppen)
 • VIGGEN
 • TioB 
 • Fastighetsservice
 • A-förrådet
 • Trollreda
Senast granskad 2020-06-26 av Jonathan Hjort