Flicka med funktionsnedsättning sitter i en soffa tillsammans med en vuxen kvinna.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Syftet med avlösarservice i hemmet är att avlasta närstående som vårdar och tar hand om någon i det egna hemmet. Insatsen innebär att personal kommer till bostaden och sköter tillsyn och omvårdnad av barnet eller den närstående som vårdas i hemmet.

Så här ansöker du om avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Syftet med avlösarservice i hemmet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att föräldrar ska få möjlighet att avlastas. Exempelvis så att föräldrarna får tid för egna aktiviteter och tid att umgås med eventuella syskon genom att en annan person tar över tillsynen/omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen

Syftet med avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) är att den närstående som vårdar sin make/maka i hemmet får möjlighet till egen tid för vila eller aktiviteter.

Senast granskad 2021-04-21 av Jonathan Hjort