Flicka med funktionsnedsättning sitter i en soffa tillsammans med en vuxen kvinna.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns som stöd för dig som har ett barn med funktionsnedsättning i hemmet.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är till för dig som har ett barn med funktionsnedsättning i hemmet. Hjälpen skall ses som ett stöd för både förälder och barn.

Så här ansöker du om avlösarservice

Du som vill ansöka om avlösarservice gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort