Flicka med funktionsnedsättning sitter i en soffa tillsammans med en vuxen kvinna.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns som stöd för dig som har ett barn med funktionsnedsättning i hemmet.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är till för dig som har ett barn med funktionsnedsättning i hemmet. Hjälpen skall ses som ett stöd för både förälder och barn.

Ansök om avlösarservice

Senast granskad 2020-02-04 av jonathan.hjort@trollhattan.se