Bilden är en närbild över två rosa blommor. På båda blommorna sitter det bin.

Kanalbankens perennplantering

Trollhättan har fått statligt bidrag till ett lokalt naturvårdsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald och pollinering. Projektet bidrar bland annat till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Ett rikt växt- och djurliv" och ”Ett rikt odlingslandskap”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planteringen på kanalbanken innehåller 25 olika sorters växter. Perennplanteringen är placerad i ett läge som är varmt, torrt, soligt och öppet och därmed lite blåsigt. Därför är växterna som planterats här anpassade efter att klara en sådan ståndort. Med ståndort menas platsens kvaliteter, exempelvis ljusförhållande och vattentillgång. Flera av dessa växter gynnar våra vänner pollinatörerna. Pollinering är en av flera ekosystemtjänster som vi är beroende av. Med hjälp av fler blommande växter över året och fler ytor med grönområden kan vi förse insekter med föda. Insekterna ser i sin tur till att vi har grödor och alltså mat på borden– en win-win situation helt enkelt.

Desto fler planteringar med stor variation staden har, desto fler ekosystemtjänster kan tillgodoses vilket gynnar den biologiska mångfalden. En växtbädd med stor variation av växter är mer motståndskraftig än planteringar med ett fåtal växter. Om en art dör ut, för att det exempelvis är extra varmt en sommar, så kan resterande arter fortleva. Skulle det däremot endast vara en art planterad som inte tål torka, så blir hela planteringen förstörd.

Kom gärna förbi under alla årstider, tidigt på våren kan det finnas stora humledrottningar som utsvultna letar efter näring efter en vinter i ide. Under sommarsäsongen är det som mest liv och färg i rabatten. Och en tidig vintermorgon när solen lyser glittrar frosten på de vissna bladen, stjälkarna och fröställningarna.

Kanalbankens växter

Kod Latinskt namn Svenskt namn Blom/blad Egenskaper
B1 Juniperus communis ’Vemboö’ E Smal pelar-en Ljusgröna barr Inhemsk art Vintergrön Aromatisk bladverk 
B2 Cornus alba ’IVORY HALO’ Rysk konrell Vita blommor, vitbrokiga blad Blommar maj-juni Bi/insektsväxt Fågelvänlig
B3 Buddleja davidii ’Nanho White’ Syrenbuddleja Vita blommor, grågröna blad. Blommar juli-september Doftande Fjäril- och insektsväxt
B4 Deutzia scabra ’Plena’ Strävdeutzia Vit/rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-juli Svagt doftande Bi/insektsväxt Fågelvänlig
B5 Juniperus squamata ’Blue Star’ Himalaja-en Stålblå barr Vintergrön
Aromatiskt bladverk 
B6 Spiraea japonica ’Little Princess’ E Praktspirea Rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-juli  
B7 Spiraea japonica ’Albiflora’ Höstspirea Vita blommor, gröna blad.  Blommar i augusti  
B8 Berberis thunbergii ’Bagatelle’ Röd dvärgberberis Gula/röda blommor, purpur/röda blad. Blommar i maj Svagt doftande Fågelvänlig
B9 Weigela florida ’Polka’ Rosenprakttry Rosa blommor, gröna blad. Blommar juni-september Svagt doftande Fjäril- och insektsväxt
B10 Lonicera nitida ’Maigrün’ Myrtentry Små, oansenliga crèmevita blommor, gröna blad.  Blommar i maj Vintergrön
Fågelvänlig
P1 Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ Glansmiskantus Grågröna blad  
P2 Alchemilla mollis Jättedaggkåpa Lime/gulgröna blommor, gröna blad. Blommar juni-augusti  
P3 Actaea simplex ’Brunette’ Höstsilverax Crèmerosa blommor, purpur/mörkröda blad.Blommar september-oktober Doftande Fjäril- och insektsväxt
P4 Rudbeckia fulgida var. Sullivantii ’Little Goldstar’ PBR Strålrudbeckia Gulorangea blommor, gröna blad. Blommar juni-september  
P5 Anaphalis triplinervis Ulleternell Vita blommor, silvergrå/gröna blad. Blommar juli-augusti  
P6 Veronica spicata ’Rotfuchs’ Axveronika Rosa blommor, gröna blad.  Blommar juli - augusti Fjärilsväxt
P7 Artemisia schmidtiana ’Nana’ Krypmalört Vita blommor, silvergrå/gröna blad. Blommar i juli  
P8 Baptisia australis Färgväppling Blåvioletta blommor, blågröna blad.  Blommar juni-augusti  
P9 Agastache ’Blue Fortune’ Anisört Blåvioletta blommor, gröna blad. Blommar juni-september Aromatiskt bladverk. Fjäril- och insektsväxt
P10 Pennisetum alopecuroides ’Hameln’ Lampborstgräs Rödbruna blommor, blågröna blad. Blommar augusti-oktober  
P11 Hemerocallis ’Rocket City’ Daglilja Orangea blommor, gröna blad. Blommar juli-augusti Ätliga blommor
P12 Centaurea montana ’Grandiflora’ Bergklint Blåvioletta blommor, grågröna blad. Blommar juni-juli Insektsväxt
P13 Stachys byzantina ’Silver Carpet’ Lammöron Silvergrå/gröna blad Delvis vintergrön
P14 Phlox subulata ’Emerald Cushion Blue’ Mossflox Blåvioletta blommor, gröna blad. Blommar i maj-juni Vintergrön Fjärilsväxt
P15 Bergenia Hjärtbergenia Vita blommor, gröna blad. Blommar maj-juni Insektsväxt

 

*B står för buske och P för perenn. 

Relaterad information

LONA logotype_mindre.jpg

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Senast granskad 2021-03-31 av CLABEN