Karlstorp

Karlstorp ligger strax söder om centrum. Merparten av bebyggelsen är från första halvan av 1960-talet. Tidigare låg lasarettet i det här området.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2016-11-25 av YVOSTR