Karlstorp

Karlstorp ligger strax söder om centrum. Merparten av bebyggelsen är från första halvan av 1960-talet. Tidigare låg lasarettet i det här området.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2016-11-25 av Yvonne Ström