Antagna översiktsplaner

Här redovisas de översiktsplaner som blivit antagna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

”Översiktsplan 2013: Plats för framtiden” behandlar hela Trollhättans kommun och Trollhättans tätort. Planen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014.

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

 

Fördjupade översiktsplaner

Planerna för tätorterna och delområden utgör fördjupningar och kompletteringar till översiktsplanen för hela kommunen och ersätter den för just det geografiska området.

Senast granskad 2021-12-07 av KLALIW