Antagna översiktsplaner

Här redovisas de översiktsplaner som blivit antagna.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

”Översiktsplan 2013: Plats för framtiden” behandlar hela Trollhättans kommun och Trollhättans tätort. Planen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014.

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

 

Fördjupade översiktsplaner

Planerna för tätorterna och delområden utgör fördjupningar och kompletteringar till översiktsplanen för hela kommunen och ersätter den för just det geografiska området.

Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche