Antagna översiktsplaner

Här redovisas de översiktsplaner som blivit antagna.

Person
PlaneringsarkitektCaisa Olander 0520-49 79 64
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

”Översiktsplan 2013: Plats för framtiden” behandlar hela Trollhättans kommun och Trollhättans tätort. Planen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014.

Översiktsplan 2013: Plats för framtiden

 

Fördjupade översiktsplaner

Planerna för tätorterna och delområden utgör fördjupningar och kompletteringar till översiktsplanen för hela kommunen och ersätter den för just det geografiska området.

Senast granskad: 2016-01-07 | av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)