Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

Strukturskiss - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar, antagen 2006.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den samlade högskolans etablering av sitt Campus i Trollhättan ställer krav på en långsiktig, strategisk syn på utvecklingen inom ett större område runt Campus, hur marken lämpligen ska användas för olika ändamål och hur kommunikationerna ska fungera.

Relaterad information

Strukturskiss campusområdet

Senast granskad 2019-02-14 av JOADEBLA