Pågående översiktsplaner

Här redovisas pågående översiktsplaner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

TÖP: Strategi för gestaltad livsmiljö

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen inom ämnesområdet Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Strategi för gestaltad livsmiljö är en tematisk fördjupning och ett komplement till gällande ÖP som ska ge ett ökat stöd och

Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

FÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder.

Planområde FÖP sydöstra stadsdelarna

FÖP: Sydöstra stadsdelarna

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Syftet med planen är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna,

Senast granskad 2023-02-28 av STIGJE