Pågående översiktsplaner

Här redovisas pågående översiktsplaner.

Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle
Senast granskad 2017-10-19 av Joakim de Blanche