Pågående översiktsplaner

Här redovisas pågående översiktsplaner.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Senast granskad 2017-10-19 av Joakim de Blanche