Fördjupade översiktsplaner

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle
Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche