Översiktsplan Stallbacka södra

Översiktsplan Stallbacka södra, antagen 2001.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Planrapport 30 – Översiktsplan Stallbacka södra

Plankarta Stallbacka södra, A3

Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche