Översiktsplan Östra älvstranden

Översiktsplan Östra älvstranden – Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun, antagen 2008.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Slussportarna vid Erik Carlssons rondell, Foto Susanne Nilsson. Östra älvstranden omfattar Innovatumområdet-Nysätra mellan kanalen och Skoftebyn. Planförslaget redovisar möjligheter till ett stort antal nya bostäder inom Nysätraområdet och Södra Innovatumområdet samt en fortsatt utveckling av Innovatumområdet för verksamheter, teknikpark och turist/besöksintensiva aktiviteter.

Samråd ägde rum under hösten 2007 och utställning under våren 2008. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 23 juni 2008.

Senast granskad 2019-02-14 av CLABEN