Översiktsplan Östra älvstranden

Översiktsplan Östra älvstranden – Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun, antagen 2008.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Slussportarna vid Erik Carlssons rondell, Foto Susanne Nilsson. Östra älvstranden omfattar Innovatumområdet-Nysätra mellan kanalen och Skoftebyn. Planförslaget redovisar möjligheter till ett stort antal nya bostäder inom Nysätraområdet och Södra Innovatumområdet samt en fortsatt utveckling av Innovatumområdet för verksamheter, teknikpark och turist/besöksintensiva aktiviteter.

Samråd ägde rum under hösten 2007 och utställning under våren 2008. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 23 juni 2008.

Senast granskad 2019-02-14 av Clara B