Översiktsplan Överby

Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun, antagen 2008.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Syftet är att utveckla området med handel, verksamheter och andra aktiviteter, bostäder, kommunikationer samt natur för att stärka och stimulera en önskvärd utveckling av området. Översiktsplanen omfattar ett större område runt Överby handelsområde.

Utställning av planen ägde rum under tiden 25 juni – 5 september 2008.
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 27 oktober 2008.

Senast granskad 2019-02-14 av Clara B