Byggnadsminne, Lextorpskyrkan

Lextorpskyrkan

Kyrkan ligger i stadsdelen Lextorp i Trollhättans södra utkant och uppfördes år 1973 efter ritningar av Karl-Erik Ydeskog.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kyrkan byggnadsminnesförklarades 2001.

Kyrkan ligger i stadsdelen Lextorp i Trollhättans södra utkant och uppfördes år 1973 efter ritningar av Karl-Erik Ydeskog. Kyrkan har en mycket karakteristisk utformning och ingår i ett större församlingskomplex grupperat kring en innergård.

Kyrkan har ett ovanligt formspråk med hög arkitektonisk kvalitet. Typiskt för 1970-talet är bland annat användningen av rå betong i det tunga innertaket. Den expressiva blästrade utsmyckningen är dock särpräglad, liksom korsväggens triangulära ljusspalt.

 

Senast granskad 2015-10-01 av KATLOO