Skogsarbeten inom Alingsåker, södra delen

Detaljplanen för Alingsåker, södra delen, har antagits av Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättan den 22 november 2017. Planen innebär ett nytt bostadsområde med 40-50 bostäder, gator och naturmark.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planering

Från december 2017 påbörjas röjning av sly inom området och 10-15 meter utanför området som behöver ses över. Även för etapp ett sker viss kompletterande röjning.
Från januari 2018 sker avverkning av träd inom samma område. Inom blivande naturmark sparas lämpliga träd.
Tidigast sommaren 2018 påbörjas anläggningsarbeten.

Kontaktpersoner är:

Trollhättans Stad, Mark och exploatering:  Magnus Stjärnborg 0520-497956
Trollhättans Stad, Gatu- parkavdelningen: Mikael Arvidsson 0520-497636
Skogssällskapet (entreprenör) Fredrik Johansson 0521-63302

Senast granskad 2020-07-13 av CLASBEN