Inomhusmiljön

Bostaden och inomhusmiljön är viktig eftersom vi tillbringar nästan 90 % av tiden inomhus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ventilation

Det är viktigt att se till att bostaden får in frisk luft utifrån och att dörrarna i rummen har springor så att det blir en luftväxling inomhus. Riktvärde för ventilation i bostäder är minst en halv omsättning per timme. Då byts den gamla luften i ett rum ut mot frisk luft på två timmar. Rökare och allergiker bör ha en snabbare luftväxling. När kök och badrum används bör luften bytas minst tre gånger per timme. Tecken på att ventilationen inte är tillräcklig är om det bildas fukt på fönstren inomhus eller om luften känns dålig, unken eller fuktig.

Boverket har gett ut föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem i offentliga lokaler och flerfamiljshus. Syftet är att se till att ventilationen fungerar som det var avsett när huset byggdes. Kontrollen är återkommande och sker med bestämda intervall, till exempel vart tredje år för skollokaler. Tillsynen utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varmvatten

Varmvatten i tappkran ska ha en temperatur på minst 50°C för att minska risken att legionellabakterier växer till i rörledningarna.

I varmvattenberedare och andra behållare där varmvatten kan bli stillastående bör temperaturen vara lägst 60°C.

Du bör även rengöra varmvattenberedaren regelbundet. Bakterier trivs i bottenslammet som bildas. Spola gärna igenom duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel när du varit bortrest. Byt duschslangarna eller koka dem emellanåt om det är möjligt.

Legionella

Legionella är en bakterie som trivs där vatten står stilla och temperaturen är kring 40°C. Legionella sprids via fin vattenånga och kan vid inandning leda till legionärssjuka, en lunginflammationsliknande sjukdom som i värsta fall kan leda till döden. Personer med nedsatt immunförsvar utgör den främsta riskgruppen. Man kan inte få legionärssjuka genom att dricka vattnet.

Vid problem

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Läs mer om:

Hur du gör vid problem med inomhusmiljön

Senast granskad 2024-06-17 av JEAWAD