Hur du gör vid problem med inomhusmiljön

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du problem med inomhusmiljön och bor i ett hyreshus så ska du kontakta din fastighetsägare. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. De får då en möjlighet att åtgärda problemet. Det är deras ansvar att utreda och åtgärda störningar som till exempel felaktig temperatur och fukt- och mögelskador. Det kan också handla om bullerstörningar från grannar.

Om du inte fått någon hjälp av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kan du i vissa fall vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till exempel vid:

  • Fukt- och mögelskador
  • Felaktig inomhustemperatur
  • Felaktig temperatur på ditt vatten
  • Bristfällig ventilation
  • Buller från hissar, ventilationsanläggning och andra fasta installationer

Är du störd av buller från diskotek eller lukt från industrier bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen och berätta att du störs. Om störningen inte upphör kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi gör då en bedömning om krav på utredning och åtgärder ska riktas mot den som stör.

För anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen använd gärna vår e-tjänst:

Anmälan om störning

Grannar som stör

Höga ljudnivåer från TV, musik, fester, steg eller skällande hundar är några exempel på ljud som kan kännas störande. Dessa typer av störningar kan vara mycket påfrestande för den som är utsatt. Samtidigt är det svårt för en myndighet att komma åt problemet. Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar därför sådana klagomål i första hand till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätter

Den som har en bostadsrätt ska enligt lagen "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset" (7 kap. 9 § i bostadsrättslagen). Det betyder att man måste sköta sig. Man ska också följa de regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Får bostadsrättsföreningen in klagomål ska de undersöka om det finns grund för klagomålet. Om det är så uppmanas den som stör att sluta med störningen. Fortsätter störningen kan den som stör bli uppsagd och tvingad att flytta (7 kap. 18 § bostadsrättslagen). Vid en tvist är det Hyresnämnden som prövar de juridiska frågorna kring störningar och uppsägningar.

Hyresrätter

Den som bor i hyresrätt ska se till att grannarna inte utsätts för oväsen eller andra störningar (12 kap. 25 § om hyra i jordabalken) .

Får hyresvärden in klagomål är det den som ska undersöka om det finns grund för klagomålet. Om så är fallet ska hyresgästen uppmanas att genast sluta med störningen. Fortsätter störningen kan den som stör bli uppsagd och tvingad att flytta (12 kap. 42 § jordabalken). Vid en tvist är det Hyresnämnden som prövar de juridiska frågorna kring störningar och uppsägningar.

Senast granskad 2024-06-17 av JEAWAD