INTRO

Elever har i olika sammanhang uttryckt en önskan om att få träffa och lära känna elever från andra skolor. INTRO (Integration i Trollhättan) är ett projekt som bygger att två klasser från olika skolor bildar en vänklass och lär känna varandra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

INTRO, integration i Trollhättan, bygger på att högstadieelever från olika delar av staden möts i olika sammanhang under högstadieperioden. Två klasser från olika skolor bildar vänklasser. Under skolåret anordnas olika aktiviteter där eleverna får känna större samhörighet med personer i sin egen ålder och får större förståelse för varandras verkligheter.

Enligt folkhälsorådet i Trollhättan ligger intentionen med INTRO i linje med stadens folkhälsostrategi som syftar till att skapa ett socialt hållbart samhälle.

N3, Innovatum, fritidsgårdar, fältenhet, Näringslivsenheten och näringsliv i Trollhättan är samarbetspartners till projektet.

Följ INTROs olika aktiviteter på sociala medier genom #INTRO 

barn

Våra grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. Elever som ska börja skolan i Trollhättans Stad får en anvisad skolplats. Genom det fria skolvalet är det möjligt att välja annan skola än den anvisade.

Senast granskad 2016-12-29 av CLASBEN