Utvärdering av konsultationer och samråd

På denna sida hittar du utvärderingsformulär efter genomförd konsultation eller samråd på Barnahus Fyrbodal.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Penna som gör en bock på ett papper

Utvärdering av Konsultation

Här fyller du i utvärdering efter genomförd konsultation på Barnahus Fyrbodal.

En feedbackknapp visas på ett tangentbord

Utvärdering av Samråd

Här fyller du i utvärdering efter genomfört samråd (konsultativa, rättsliga, akuta och uppföljande samråd) på Barnahus Fyrbodal.

Senast granskad 2020-03-10 av Cecilia Wilson