Utvärdering av konsultationer och samråd

På denna sida hittar du utvärderingsformulär efter genomförd konsultation eller samråd på Barnahus Fyrbodal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Penna som gör en bock på ett papper

Utvärdering av Konsultation

Här fyller du i utvärdering efter genomförd konsultation på Barnahus Fyrbodal.

En feedbackknapp visas på ett tangentbord

Utvärdering av Samråd

Här fyller du i utvärdering efter genomfört samråd (konsultativa, rättsliga, akuta och uppföljande samråd) på Barnahus Fyrbodal.

Senast granskad 2021-03-24 av CECWIL