En feedbackknapp visas på ett tangentbord

Utvärdering av Samråd

Här fyller du i utvärdering efter genomfört samråd (konsultativa, rättsliga, akuta och uppföljande samråd) på Barnahus Fyrbodal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utvärdering av samråd Barnahus

1. Ange vilken filial som du varit i kontakt med
2. Har dagens samråd bidragit till att barnperspektivet i ärenden beaktats?
3. Har dagens samråd gett dig vägledning som du har nytta av i ditt ärende eller i din yrkesutövning?
4. Har du själv delat med dig av din kunskap till övriga deltagare i samrådet?
5. Har dagens samråd bidragit till tydliga och adekvata rekommendationer i ärenden?

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL