Samråd

På denna sida registrerar personal på Barnahus Fyrbodal de samråd som genomförts.

På nedanstående länk registreras samråd för Barnahus Fyrbodal. Endast personal med giltigt användarnamn och lösenord kan registrera ett samråd.

Registrera ett samråd

En gång i månaden skickas en sammanställning av inmatade uppgifter till teamledaren på Barnahus Fyrbodal. 

Senast granskad 2022-09-30 av CECWIL