Skilda världar

Skilda Världar

Skilda Världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar.

Person
Skilda Världar Pernilla & Cathrine 0520-49 71 34
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Pappa bor här mamma bor där. Det kan vara krångligt när man är barn och ibland kännas ensamt och sorgligt. Det kan också ge nya möjligheter. I vilket fall som helst kan det vara bra att prata och få träffa andra barn som har det likadant.

Gruppträffarna är en gång i veckan och pågår 2 timmar, 10 tillfällen efter skoltid. Innan gruppen startar träffar ledarna varje barn enskilt tillsammans med en eller båda föräldrarna.

I gruppen får barnen dela med sig av sina tankar och upplevelser i samband med föräldrarnas separation. Det blir mycket prat om känslor, olika slags familjer, hur det är att ha två hem, hur man klarar förändringar och hur man vågar säja ifrån och tala om vad man vill. Varje gång blir det även tid till att fika, måla, leka och ha roligt.

Familjehusets entré

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Ett par som håller varandra i händerna

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger professionell samtalshjälp till par och familjer i kris och samlevnadssvårigheter.

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson