Bo i familjehem

Alla barn har lika värde. Du och alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du inte har det bra hos dina föräldrar finns det möjlighet att bo i en annan familj för en kortare eller längre tid, ett så kallat familjehem. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte bor med dina föräldrar utan i ett familjehem.

Du har också vissa rättigheter som till exempel att vara med när man planerar saker som handlar om dig.

Från den 1 januari 2013 finns en ny bestämmelse som säger att du ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med dig. Socialsekreteraren ska träffa dig regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån dina behov och önskemål. Du ska få information om vem den särskilda socialsekreteraren är och hur hon eller han nås.

Barn som sitter och ritar med kritor på asfalten.

Bli familjehem

Barn växer upp under olika villkor. De flesta ser en stabil och kärleksfull familj som en självklarhet. Men det finns faktiskt 500 000 barn i Sverige som lever i otrygga hem. Detta är en verklighet som du kan vara med och förändra.

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-05-27 av ANDGLE