Bo i familjehem

Alla barn har lika värde. Du och alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du inte har det bra hos dina föräldrar finns det möjlighet att bo i en annan familj för en kortare eller längre tid, ett så kallat familjehem. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte bor med dina föräldrar utan i ett familjehem.

Du har också vissa rättigheter som till exempel att vara med när man planerar saker som handlar om dig.

Från den 1 januari 2013 finns en ny bestämmelse som säger att du ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med dig. Socialsekreteraren ska träffa dig regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån dina behov och önskemål. Du ska få information om vem den särskilda socialsekreteraren är och hur hon eller han nås.

Barn som sitter och ritar med kritor på asfalten.

Familjehem

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och tonåringar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL