För dig som bygger och utvecklar

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Riktlinjer för markanvisningar

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggaktör. Exploateringsavtal upprättas när marken som ska bebyggas ägs av den som vill bygga. Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande

Senast granskad 2021-11-15 av JOSÅKEBEN