Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Lagar och regler om avlopp

Har du ett eget avlopp har du också ansvar för att din anläggning har godtagbar rening. Du ska ha kunskap om hur din anläggning fungerar och vad den klarar av.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det kommer från ett hus eller en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det innebär att vattnet måste renas så att det inte orsakar skada på miljön eller människor.

Du som fastighetsägare är ansvarig för din anläggning. Du ska ha kunskap om hur din anläggning fungerar och vad den klarar av. Det innebär att du ska veta om kemikaliebehållaren behöver fyllas på, filtermaterialet bytas eller annat underhåll göras.

Enskilda avlopp regleras också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Där står det bland annat att avloppsvattnet ska ha genomgått en längre rening än slamavskiljning.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) är vägledande för de bedömningar som Samhällsbyggnadsförvaltningen gör. Det finns tydliga krav för vilken nivå av rening som ska nås.

Avloppsguiden om lagar och regler

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Innan du anlägger ett nytt eller ändrar befintligt ett avlopp behöver du lämna in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anlägga ett avlopp

Ansökan om eget avlopp

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD