Eget avlopp håller på att anläggas

Anlägga ett avlopp

Det finns många saker att tänka på när du ska anlägga ett eget avlopp. Nedan får du information om hur du går till väga. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

När du ska anlägga ett avlopp ska du lämna in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du ska lämna in en ansökan om du ska

  • anlägga ett nytt avlopp
  • ändra ett befintligt avlopp
  • ta hand om avloppsfraktioner själv.

Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Dessutom måste du visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Gör den inte det kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Anlägga ett avlopp

Nedan redovisas de grundläggande stegen igenom för hur du ansöker och anlägger ett nytt avlopp. För handläggningen tar vi ut en avgift.

Planera och ansöka

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp är det viktigt att du skaffar dig information om olika anläggningar och avloppsteknik. Nedan hittar du flera användbara länkar. Kontakta en konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att planera ditt avlopp. För att få veta vilka krav som gäller där du bor kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

När du bestämt dig för vilken anläggning du vill ha är det dags att lämna in en ansökan. I anslutning till blanketten finns mer information om vilka krav som ställs och hur processen går till. Tänk på att skicka med alla bilagor. Annars måste vi be om kompletteringar och handläggningen tar längre tid.

Ansökan om eget avlopp

Tillstånd och besiktning

När vi fått in din ansökan granskar vi den. Sedan får du ett tillstånd. Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. Observera att du inte får börja bygga din anläggning innan du fått tillstånd. Om anläggningen kräver skötsel får du ett beslut med villkor gällande drift och underhåll.

När ditt avlopp är anlagt ska du fylla i och skicka in ett intyg om utförd avloppsanläggning. Vi granskar intyget och registrerar din anläggning i vårt register över avloppsanläggningar. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din anläggning har registrerats och har godtagbar rening. Nu kan du börja använda din anläggning.

Intyg om utförd avloppsanläggning

Drift och underhåll

När du har tagit din anläggning i bruk är du ansvarig för att sköta den. Det innebär att du ska följa tillverkarens instruktioner. Du ska också följa de villkor som Samhällsbyggnadsförvaltningen satt upp i tillståndet. Du måste löpande kontrollera att din anläggning renar avloppsvattnet enligt de krav som finns i tillståndet. De flesta anläggningar idag är så komplicerade att vi ställer krav på att en kunnig person sköter service och underhåll. Det finns dock inte krav på serviceavtal med leverantör.

Om du har frågor eller funderingar kring att anlägga avlopp kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-10-28 av Jeanette Wadman