Eget dricksvatten

Egen brunn med ett bra vatten är en värdefull tillgång. Se till din brunn och kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.

Person
LivsmedelsinspektörFredrik Linnarsson 0520-49 74 80
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Du som har en egen brunn är själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Vill du kolla vattnet får du vända dig till ett laboratorium. På Swedacs hemsida kan du hitta laboratorier som analyserar dricksvatten.

Swedacs hemsida

Livsmedelsverket ansvarar bland annat för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar. Här kan du som har eget dricksvatten få tips och råd.  

Livsmedelsverkets hemsida

Relaterad information

Dricksvatten till många eller från gemensam anläggning

Förser du många med vatten eller tar vatten från en gemensam anläggning, gäller särskilda regler. Läs mer på: 

Livsmedel

Senast granskad 2019-05-03 av Per Ivarsson