Eget dricksvatten

Egen brunn med ett bra vatten är en värdefull tillgång. Se till din brunn och kontrollera vattenkvaliteten regelbundet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Koll på vattnet

Du som har en egen brunn är själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Vill du kolla vattnet får du vända dig till ett laboratorium. På Swedacs hemsida kan du hitta laboratorier som analyserar dricksvatten.

Swedacs hemsida

Tips och råd

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du bra tips och råd för dig som har egen brunn: 

Livsmedelsverkets hemsida om egen brunn

Vid risk för vattenbrist

Om det är låga vattennivåer behöver du vara sparsam med ditt vatten. Vi ger dig några tips och råd och vad du kan göra om brunnen sinar:

Tips och råd vid risk för vattenbrist

Relaterad information

Dricksvatten till många eller från gemensam anläggning

Förser du många med vatten eller tar vatten från en gemensam anläggning, gäller särskilda regler. Läs mer på: 

Livsmedel

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Genom att registrera din brunn i brunnsarkivet bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgång och kvalitet på grundvattnet i olika områden. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar. Det är SGU, Sveriges geologiska undersökning som ansvarar för registret. Du hittar mer information och kan enkelt registrera din brunn på deras hemsida:

Brunnsarkivet på Sveriges geologiska undersöknings hemsida

Senast granskad 2024-01-02 av JEAWAD