Pizzabakning.

Livsmedel

Du som har ett företag som hanterar livsmedel ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Som företagare ska du känna till de regler som gäller. Det är viktigt att alla i företaget känner till de risker som finns och hur man gör för att garantera säkra livsmedel.

Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som registrerar och kontrollerar företagen som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Vi kontrollerar att företagen följer lagen.

Målet är att konsumenterna inte ska bli matförgiftade. De ska också kunna känna sig trygga och inte bli lurade av felaktiga menyer eller märkningar.

Att starta eller ta över ett företag

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende. Om du missar att registrera dig är vi skyldiga att besluta om sanktionsavgift.

Om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.

Registrera företag

Anmäla upphörande av verksamhet

Sanktionsavgifter i livsmedelslagen

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du information om vad som gäller när du ska starta och driva ett företag.

Livsmedelsverkets hemsida om att starta företag

Livsmedelsverkets hemsida om att förändra eller avsluta företag

Läs gärna också vår broschyr med tips och information:

Liten handbok, svenska

Liten handbok, engelska

Liten handbok, arabiska

Dricksvatten till många eller från gemensam anläggning

Om du har en dricksvattenanläggning ska du registrera den hos oss om den uppfyller något av följande:

  • producerar i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller mer,
  • försörjer 50 personer eller fler,
  • är en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera)
  • är en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, fritidsgårdar)

Du som förser andra med vatten ansvarar för att vattnet har en god kvalitet. Det är ditt ansvar att se till så att anläggningarna fungerar väl.

Registrera dricksvattenanläggning

Senast granskad 2022-12-14 av JEAWAD