Sanktionsavgifter i livsmedelslagen

Tänk på att om du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Missar du det får du betala en sanktionsavgift.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslut om sanktionsavgift

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Om du missar att registrera företaget hos oss ska vi enligt lagen besluta om en sanktionsavgift. När vi beslutar om sanktionsavgifter får vi inte ta hänsyn till varför felet skedde. Det spelar ingen roll om det var slarv, olyckshändelse, glömska, okunskap eller att man inte ville registrera sig. Det hjälper heller inte om du snabbt rättar till felet, vi måste ändå ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek

Om du startar ett nytt livsmedelsföretag utan att först anmäla det till oss är sanktionsavgiften en procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 5000 kronor och som högst 75000 kronor, oavsett årsomsättningen.

Om du har tagit över ett företag utan att anmäla det är sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 2500 kronor och som högst till 40000 kronor, oavsett årsomsättningen.

Om staten, en kommun eller ett landsting har startat eller tagit över ansvaret för en verksamhet och inte anmäler den blir sanktionsavgiften 40000 kronor.

Livsmedelverkets hemsida om sanktionsavgifter

Relaterad information

Registrera livsmedelsföretag

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD