Kommunalt vatten och avlopp

Från Göta älv tar vi vårt vatten för att få dricksvatten. Och det är till älven det använda vattnet kommer tillbaka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan Energis logotype, länk till deras hemsida.Det är Trollhättan Energi som renar och ser till att vi får dricksvatten i våra kranar. De tar också hand om det använda vattnet, avloppet, så att det renas och kan släppas tillbaka till Göta älv. Du kan läsa mer på deras hemsida.

Trollhättan Energi om vatten och avlopp

Mjukt vatten

Vattnet är mjukt. Hårdheten är 2-3° dH och pH ungefär 8. Du behöver därför bara använda en liten mängd tvätt- och rengöringsmedel.

Senast granskad 2022-10-07 av PERIVA