Vattenskyddsområden

I Trollhättans kommun finns Köperödssjöarnas vattenskyddsområde. Öresjö med omgivningar ingår i det skyddsområdet. Skyddet innebär att det finns restriktioner för bland annat båtmotorer och hantering av olja.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

För att skydda vatten som används till dricksvatten kan ett skyddsområde skapas runt vattnet. Inom området finns det regler för att skydda vattnet och hindra förorening av det. Det kan till exempel vara regler om hantering av kemikalier eller spridning av bekämpningsmedel.

Ibland kan även privatpersoner vara berörda av reglerna. Det kan till exempel vara förbud mot fordonstrafik på istäckta sjöar.

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde runt Öresjö

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna. För att skydda sjöarna har Länsstyrelsen inrättat ett skyddsområde runt dem. Området gäller även de vatten som har avrinning till Köperödssjöarna. Därför omfattas Öresjö av skyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

För att skydda området finns det regler, så kallade skyddsföreskrifter. De reglerar de verksamheter som kan utgöra en risk för vattnet.

Föreskrifter och faktablad (öppnas i nytt fönster/ny flik):

Skyddsföreskrifter för Köperedssjöarnas vattentäkt

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för boende

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för verksamheter

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för jord- och skogsbruk

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för avverkning och skogsbruk

Tillstånd

För vissa verksamheter kan du behöva söka tillstånd. Du ska lämna in din ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För mer information och ansökan, se:

Ansökan om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområdet

Vilket område ingår i vattenskyddsområdet?

Området omfattar delar av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edets kommuner. En översiktskarta finns i skyddsföreskrifterna. På Trollhättans Stads hemsida finns även en zoombar karta.

Karta över vattenskyddsområdet, zoombar

Bakgrund

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna. Därför är det viktigt att det vattnet håller en hög kvalité. För att Uddevalla ska kunna ta tillräckligt med vatten från sjöarna tillförs vatten från Bäveån via pumpning.

Bäveåns tillrinningsområde omfattar bland annat Öresjö och Risån. Dessa vattendrag måste också ha en hög vattenkvalité för att garantera att dricksvattnet håller hög kvalité. Därför är Bäveån, Risån och Öresjö sedan år 2010 en del av vattenskyddsområdet.

Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett sätt för Uddevalla kommun att nå målet om ett säkert, rent och hälsosamt dricksvatten. Det är Uddevalla kommun och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen som är ansvariga för området.

Uddevalla kommuns hemsida om vattenskyddsområdet

Länsstyrelsens hemsida om vattenskyddsområde

Senast granskad 2020-03-27 av Jeanette Wadman