Eget avlopp håller på att anläggas

Eget avlopp

Alla fastigheter ska vara anslutna till en avloppsanläggning. Kan du inte ansluta till det kommunala avloppsnätet behöver du ha ett eget avlopp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I avloppsvatten finns en mängd olika ämnen, till exempel kväve, fosfor och bakterier. Dessa kan skada miljön och oss människor. Orenat vatten orsakar bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Alla fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp behöver därför ha ett eget avlopp. Har du grannar nära dig kan det vara fördelaktigt att anlägga ett avlopp tillsammans. Innan du anlägger ett nytt eller ändrar befintligt ett avlopp behöver du lämna in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Eget avlopp håller på att anläggas

Anlägga ett avlopp

Här får du information om hur du går till väga när du ska anlägga ett eget avlopp.

En miljöinspektör kontrollerar ett enskilt avlopp. I förgrunden syns en trekammarbrunn där locket tagits av.

Inventering av avlopp

Så här går det till när Miljöförvaltningen inventerar avlopp.

En fosforfälla.

Kontroll av nyare avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar även nyare avlopp. Det är viktigt att se att de fungerar som de ska, så de inte är någon risk för dricksvattenbrunnar eller sjöar och vattendrag.

Hus med eget avlopp.

Köpa hus med eget avlopp

När du köper ett hus med eget avlopp är det viktigt att tänka på några saker.

Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Lagar och regler om avlopp

Har du ett eget avlopp har du också ansvar för att din anläggning har godtagbar rening. Du ska ha kunskap om hur din anläggning fungerar och vad den klarar av.

Ikon föreställande en penna som skriver på en liten lapp

E-tjänster och blanketter för avlopp

Här hittar du e-tjänsterna och blanketterna för eget avlopp (extern länk).

Senast granskad 2022-04-22 av JEAWAD