Eget avlopp håller på att anläggas

Eget avlopp

Alla fastigheter ska vara anslutna till en avloppsanläggning. Kan du inte ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett eget avlopp.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

I avloppsvatten finns en mängd olika ämnen, till exempel kväve, fosfor och bakterier. Dessa kan skada miljön och oss människor. Orenat vatten orsakar bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Alla fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp måste därför ha ett eget avlopp. Har du grannar nära dig kan det vara fördelaktigt att anlägga ett avlopp tillsammans.

Lagar och regler

Utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det kommer från ett hus eller en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det innebär att vattnet måste renas så att det inte orsakar skada på miljön eller människor.

Du som fastighetsägare är ansvarig för din anläggning. Du ska ha kunskap om hur din anläggning fungerar och vad den klarar av. Det innebär att du ska veta om kemikaliebehållaren behöver fyllas på, filtermaterialet bytas eller annat underhåll göras.

Enskilda avlopp regleras också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Där står det bland annat att avloppsvattnet ska ha genomgått en längre rening än slamavskiljning.

I de allmänna råden tolkar Naturvårdsverket lagkraven (NFS 2006:7). Det finns tydliga krav för vilken nivå av rening som ska uppnås. Dessa allmänna råd ligger till grund för de bedömningar som Samhällsbyggnadsförvaltningen gör.

Innan du anlägger ett nytt eller ändrar befintligt ett avlopp behöver du lämna in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-10-28 av Jeanette Wadman