Inventering av avlopp

För att skydda miljön och människors hälsa ska alla enskilda avlopp vara godkända och uppfylla dagens lagkrav. Därför arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med att inventera alla befintliga avlopp. Inventeringen pågår årligen mellan april och oktober.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

I Trollhättans kommun finns det cirka 2 500 enskilda avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen började år 2002 att inventera avlopp och den första inventeringsomgången beräknas vara klar tidigast 2020. Alla avlopp som är 10 år eller äldre inventeras. Nedan kan du läsa mer om hur inventeringen går till.

Testa ditt avlopp

Om du är osäker på om ditt avlopp uppfyller dagens krav på rening kan du själv testa ditt avlopp. På avloppsguidens hemsida finns ett bildspel och en checklista du kan få hjälp av.

Testa ditt avlopp på avloppsguiden.se

Inventeringsenkät

När det är dags för ditt avlopp att inventeras kommer du att få ett brev med information och en enkät. Enkäten ligger till grund för en första bedömning av ditt avlopp. Om ditt avlopp inte uppfyller lagkraven enligt enkätsvaren kommer ditt avlopp att underkännas. Du får då ett förbud att släppa ut avloppsvatten som träder i kraft efter 2 år. Under tiden måste du anlägga ett nytt avlopp. Ett inventeringsbesök blir alltså inte nödvändigt.

Vi kan inte godkänna ett avlopp bara utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren granskats kommer vi att boka en tid för ett inventeringsbesök.

Inventeringsbesök

Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller dagens krav på rening. Utgångspunkten för kraven kommer från Naturvårdsverkets allmänna råd. Råden är tydliga med vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

För att kunna göra en bra inspektion kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Slutna tankar behöver vi inte titta ner i.

Förbud eller godkännande

När inventeringen är klar kommer vi att göra en samlad bedömning av din avloppsanläggning. Antingen blir den godkänd eller så blir den underkänd. Om ditt avlopp blir underkänt får du ett förbud att släppa ut orenat avloppsvatten. Förbudet träder i kraft 2 år efter att beslutet fattades. Under den tiden ska du åtgärda fel eller inrätta en ny avloppsanläggning.

Avgift

Vi tar ut en avgift för inventeringen. Avgiften är 2 550 kronor.

Relaterad information

Avloppsguiden

Senast granskad 2018-08-06 av Jeanette Wadman