Fotografiet föreställer Spiköns utegym. I bild syns en ställning för armgång, en stor boll och en ställning för dips. Alla redskapen är i silver och i bakgrunden syns älven. Runt utegymmet syns grönska.

Spiköns utegym

På Spikön finns ett City Art Gym som fungerar både som konst och träningsredskap. Här tränar du omgiven av vatten från två håll.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Innehåll Spiköns utegym

  • Tre träningsredskap City Art Gym: bollen, barren, bron
  • Horisontell stege för träning av koordination, skuldror och armar

Såhär kan du använda utegymmet

Träningstips Spiköns utegym:

Träningstips Spiköns utegym - seniorer:

Hitta hit

Spiköns utegym - Kartportalen

Människor som tränar i utegym

Utegym

I Trollhättan finns flera utegym, utspridda i hela kommunen. Här hittar du information om alla!

Senast granskad 2020-08-03 av CLASBEN