Boendemiljö

Boendemiljön har stor betydelse för hur vi mår, eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus, i bostaden, skolan, förskolan eller på jobbet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete syftar till att skapa en god miljö och hälsa för alla. Vi arbetar både mot privatpersoner och företag för att minska och förebygga påverkan på människor och miljö.

Bostäder och offentliga lokaler där människor vistas ska ha en miljö som gör att människor mår bra.

Misstänker du problem?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Får du inte gehör där kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp.

Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket

Senast granskad 2021-08-31 av JEAWAD