Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet. Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet.

Sagt om skolutveckling i Trollhättan

Utbildningsförvaltningens organisation präglas av ständig utveckling. Varje dag pågår framgångsrik skolutveckling som många gånger fångas i press och media. Här är en samling artiklar och filmer om skolutveckling i Trollhättans Stad!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Press  

Ttela: förskolan satsar på nya karriärtjänster 

Skolverkets filmer 

Skolverkets Youtubekanal 

Studiehandledning på modersmål 

Filmen beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning. Vi får träffa två studiehandledare, en lärare, rektor och en samordnare på huvudmannanivå.

Med på filmen finns studiehandledare Adde från Kronan. 

 

Bedömning, beslut och planering kartläggning i steg 1 och 2

 Sedan april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper obligatoriskt att använda. Hur gör man för att säkerställa att resultatet av kartläggningen verkligen tar sig hela vägen till undervisningen i klassrummet? Det finns många olika sätt att organisera detta. I den här filmen får du träffa lärare i Trollhättan som berättar om hur just de arbetar.

Med på filmen är rektor Helena Back och förstelärare Karin Bovaller från Lextorpsskolan. 

 

Nyanlända elever: Tre skolor berättar om organisation av mottagande och kartläggning

I den här filmen berättar tre rektorer och en verksamhetsansvarig om hur de organiserar mottagande och kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Skolorna har en stor erfarenhet vid mottagande av nyanlända elever och de har varit med och prövat ut Skolverkets nationella kartläggningsmaterial.

Med på filmen är före detta verksamhetsansvarig för Välkomsten Sofia Bråberg, Helena Back rektor på Lextorpsskolan, och före detta förstelärare på Kronan Hülya Basaran.  

Senast granskad 2019-04-16 av CLABEN