Att önska skola - så går det till

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Val av skola och anvisad plats

Elever som ska börja skolan i Trollhättans stad får en anvisad skolplats. Det gäller både elever som ska börja förskoleklass, och för nyinflyttade som gått i skola i annan kommun. Den anvisade skolan kallas ibland för "Hemskola". 

Som vårdnadshavare har man rätt att önska en annan skola än den anvisade skolan. Ansökan görs genom att använda vår e-tjänst. 

Det går bara att söka en skola, förutom om eleven söker till någon av profilklasserna. Se nedanstående profilklasser dit val kan göras utöver val av skola. 

English Speaking Class på Paradisskolan

English speaking class (ESC) finns för årskurs 4-9 och undervisningen anordnas i högre grad på engelska. Utbildningen kan sökas av samtliga elever.

Läs mer om English Speaking Class här! 

Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan

Lyrfågelskolan årskurs 7-9 har ett samarbete med FC Trollhättan och kan därigenom erbjuda eleverna att kombinera skolarbetet med sitt fotbollsintresse. Undervisningen följer grundskolans kursplaner.

Till fotbollsprofil genomförs antagningstester och färdighetsprov i samarbete med FC Trollhättan. Första möjligheten att söka till fotbollsprofil är inför årskurs 7.

Läs mer om fotbollsklasserna (FCT Akademi) på Lyrfågelskolans hemsida!

Profilklass Musik på Hjortmosseskolan och Slättbergsskolan

För elever från och med årskurs 4 finns på Hjortmosseskolan profilklass Musik. För elever i år 7-9 finns musikprofil på Slättbergsskolan. Profilen innebär att elever ges möjlighet till en bredare musikutbildning. Målet är att ge musikintresserade elever goda kunskaper inom musik, sångträning samt bygga på en erfarenhet av att kunna framträda inför publik. Inom ramen för det vanliga skolarbetet får eleverna en gedigen musikalisk grund att stå på. Undervisningen följer grundskolans kursplaner.

Till profilklass Musik genomförs antagningstester och färdighetsprov. Första möjligheten att söka till musikklass är inför årskurs 4.

Läs mer om profilklassen på Slättbergsskolans hemsida

 

Senast granskad 2023-10-02 av ANDGLE