Lämna ett kriminellt liv

Är du över 18 år och vill lämna ett kriminellt liv, nätverk, grupperingar eller kriminellt gäng? Det kan vara svårt att ta sig ur ett kriminellt liv och förändra sin livsstil utan stöd. Vårt uppdrag är att stötta och hjälpa dig som vill välja en ny väg i livet.

Verksamhet

Kriminalitetsförebyggande arbete

Telefon

0520-497137, 070-5290510

Övrig information

Om du har frågor kontakta Monika Leijon

Monika.leijon@trollhattan.se

Vad händer när jag kontaktar er?

När du kontaktar oss så möts du av personer som har särskild kompetens inom området. Vi hjälper dig att göra en livsstilsförändring för att lämna kriminaliteten. Vi  har möjlighet att lotsa dig vidare till andra verksamheter utifrån Biståndsbedömningar. Vi erbjuder servicespår.

Vi tittar på flera saker så som sysselsättning, studier, hälsa, drogfritt liv och socialt nätverk för att hjälpa dig.

Anhörig eller vän?

Känner du oro för någon i din närhet som befinner sig i ett kriminellt nätverk eller gruppering? Du kan ringa till Kriminalitetsförebyggande samordnaren för att få råd och stöd.

Du som tjänsteperson

Även du som tjänsteperson kan ringa till oss. Kanske möter du personer i ditt yrke som du känner oro för och vill prata med oss om.

Mer om vårt förebyggande arbete

Vi arbetar aktivt med att förebygga och motverka kriminalitet och missbruk. Nedan finns fler möjligheter till hjälp och stöd inom Trollhättans stad.

Maikel Issa, Cornelia Nyman och Monika Leijon arbetar med kriminalitetsproblematik.

Senast granskad 2024-05-24 av ANDGLE