Medling vid brott

Medling vid brott innebär att den som gjort ett brott och den som blivit utsatt för brottet får möjlighet att träffas tillsammans med en medlare för att prata om det som hänt. Målet med medling är att minska de negativa följderna för båda parter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med medling är att gärningsperson ges möjlighet att reflektera över sina handlingar, ta ansvar och ev be om ursäkt. För den som utsatts för brottet ges möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fått.

Förutsättningar

  • Att gärningsperson har helt eller delvis erkänt brottet.
  • Att båda parter önskar medling.
  • Att det är helt frivilligt.
  • Att medlingen utförs av utbildad och opartisk medlare.

Vad kan medling innebära för dig som begått brott

  • Att du får möjlighet att visa att du ångrar det du gjort
  • Att du får lättare att hantera tiden efter brottet om du fått säga förlåt.
  • I vissa fall kan åklagare besluta om att du inte ska åtalas om man genomfört medling.

Vad kan medling innebära för dig som brottsutsatt

  • Att du kan få en förklaring till varför det hände.
  • Att du får möjlighet att berätta hur det påverkat dig och/eller ditt företag.
  • Att du lättare kan gå vidare.

Medlingsverksamhet

I Trollhättan samverkar socialtjänst, kriminalvård, polis, och åklagaren kring medlingsverksamheten. Medlare har utbildning och erfarenhet av medling och hjälper parterna genom hela processen. I Trollhättan finns medlingsverksamheten på Resursforum.

Lag

From 1 jan 2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda medling för unga upp till 21 år som begått brott. (2002:445)

Medlare Familjehuset:

Marcelo Silva
073-348 98 93
marcelo.silva@trollhattan.se

Louise Alexandersson
070-249 51 47
louise.alexandersson@trollhattan.se

Senast granskad 2022-04-01 av CECWIL