Bro över älven i dimma

Samverkan mot våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relation arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring våld i nära relationer, trafficking samt hedersrelaterat våld, i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Verksamhet

Enheten mot våld i nära relationer

Hitta hit

Djupebäcksgatan 21

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Genom metodutveckling, seminarier, nätverksutbyte samt utbildningsinsatser, till exempel Kvinnofridsinstruktörsutbildningar, ökar kunskapen i dessa frågor ute hos personal på fältet som möter våldsutsatta, våldsutövare och barn i vardagen.

Enheten mot våld i nära relation har som ambition att öka samarbetet med andra kommuner för att stärka det enskilda skyddet för våldsutsatta personer. Detta inkluderar även arbetet med barn och förövare.

Vi erbjuder:

  • Mentorskap och handledning.
  • Utbildning, föreläsningar och information.
  • Metodutveckling inom verksamheter.
  • Hjälp och stöd i framtagande av metodikmaterial.
  • Video- och referensbibliotek med facklitteratur kring relationsbetingat våld.

På Enheten mot våld i nära relation arbetar erfaren personal med lång erfarenhet av att arbeta med relationsbetingat våld.

Om du har frågor och funderingar, eller behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig!

"Våga se - våga fråga"

Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner rapporter, trycksaker och handböcker inom området våld i nära relation.

Relaterad information

Kvinnofridsgrupp

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL