Från ansökan till pengar

Så här går det till från ansökan av försörjningsstöd till pengar.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Första gången du söker försörjningsstöd (socialbidrag) tar du kontakt med Enheten för socialt stöd och försörjning (försörjningsstöd) och bokar tid för besök hos en handläggare.

Vid besöket går handläggaren igenom vilka regler som gäller för att få ekonomiskt bistånd. Alla eventuella tillgångar måste redovisas. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. Hela hushållets tillgångar och inkomster påverkar försörjningsstödet. I ansökan ska du lämna uppgifter om alla inkomster och utgifter du har. De vanligaste uppgifterna är:

  • Lön.
  • Sjukpenning.
  • Föräldrapenning.
  • A-kassa eller ALFA-kassa.
  • Pension.
  • Utbildningsbidrag.
  • Underhållsstöd, barn- och studiebidrag.
  • Bostadsbidrag.

Alla förändringar i dina inkomster ska meddelas till socialtjänsten under den tid du får försörjningsstöd.

För att få bistånd på grund av arbetslöshet ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. För att få försörjningsstöd beviljat skall du söka arbete aktivt, såvida du inte är sjukskriven med läkarintyg.

En handlingsplan upprättas tillsammans med socialsekreteraren. Handlingsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet i strävan mot självförsörjning.

Försörjningsstödet består av en riksnorm och bidrag till övrig livsföring. Hur mycket pengar man kan få beror på familjens storlek och hemmavarande barns ålder.

Väntetid

Den ungefärliga väntetiden för ett besök hos socialsekreterare är cirka tre veckor.

Överklaga

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga.

Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in. Din överklagan skickas till Enheten för socialt stöd och försörjning.

Postadress:
Trollhättans Stad
Box 931
461 29 Trollhättan

Enheten för socialt stöd och försörjning kan göra en omprövning av beslutet. Om de inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Efter dom i Förvaltningsrätten har både Enheten för socialt stöd och försörjning och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten. Du har rätt att få hjälp och information från Enheten för socialt stöd och försörjning i samband med överklagandet.

Återbetalningsskyldig

Återbetalningsskyldig kan du bli om biståndet du beviljats betalats som förskott till exempel på pension, sjukpenning eller vid arbetskonflikt.

Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidraget och eventuellt också bli åtalad för bedrägeri om du lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomi, låtit bli att lämna uppgifter eller på annat sätt orsakat att för mycket pengar betalats ut.

Två personer som sitter och pratar med varandra vid ett bord

Inför första besöket

Viktig information innan besöket hos oss på Enheten för socialt stöd och försörjning.

Senast granskad 2021-07-27 av Cecilia Wilson