Från ansökan till pengar

Så här går det till från ansökan av försörjningsstöd till pengar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att ansöka om ekonomiskt bistånd behöver du först ta telefonkontakt med Nybesöksgruppen på Enheten socialt stöd och försörjning. Detta kan du göra genom att ringa till Trollhättans stads växel på telefonnummer 0520-4950 00 under enhetens telefontid. Telefontiden är helgfria vardagar klockan 08.30-09.30. Du ber sedan att få bli kopplad till handläggare i Nybesöksgruppen.

Du kommer att få lämna dina kontaktuppgifter samt svara på frågor kring din situation och orsaken till att du är i behov av försörjningsstöd. Du informeras sedan om hur du går tillväga för att fortsätta vidare med en ansökan.

När du har haft telefonkontakt med en handläggare kommer du få lämna in din ansökan om försörjningsstöd skriftligt tillsammans med underlag som styrker att du har rätt till försörjningsstöd. Om handläggaren sedan bedömer att vidare utredning krävs kommer ett möte bokas in.

Väntetid

Väntetiden för att komma till ett besök hos en handläggare varierar. Hur lång tid det kan ta innan du får komma på ett besök beror delvis på om du omgående lämnar in en komplett ansökan, de vill säga en ansökan samt alla underlag som behövs för att din ansökan skall kunna handläggas, eller om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare underlag. I regel kan väntetiden från det att din ansökan är komplett till att du får komma på besök vara 1-2 veckor.

Överklaga

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga.

Överklagandet ska göras skriftligen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. I skrivelsen ska du ange:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du anser att beslutet ska ändras
  • Vilken ändring du vill ha

Underteckna skrivelsen och ange personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Bifoga gärna handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Skicka din överklagan till:
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Box 931
461 29 Trollhättan

Enheten för socialt stöd och försörjning kan göra en omprövning av beslutet. Om de inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Efter dom i Förvaltningsrätten har både Enheten för socialt stöd och försörjning och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten. Du har rätt att få hjälp och information från Enheten för socialt stöd och försörjning i samband med överklagandet.

Återbetalningsskyldig

Återbetalningsskyldig kan du bli om biståndet du beviljats betalats som förskott till exempel på pension, sjukpenning eller vid arbetskonflikt.

Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidraget och eventuellt också bli åtalad för bedrägeri om du lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomi, låtit bli att lämna uppgifter eller på annat sätt orsakat att för mycket pengar betalats ut.

Två personer som sitter och pratar med varandra vid ett bord

Inför första besöket

Viktig information innan besöket hos oss på Enheten för socialt stöd och försörjning.

Senast granskad 2023-04-13 av LINHER