Två personer som sitter och pratar med varandra vid ett bord

Inför första besöket

Viktig information innan besöket hos oss.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Handlingar du skall ha med vid besöket hos oss

 • Legitimation.
 • Ifylld ansökningsblankett.
 • Underlag för inkomster och utgifter från de senaste tre månaderna.
 • Ekonomisk översikt, det vill säga en sammanfattning över vilka tjänster/engagemang du/ni använder hos respektive bank, samt kontoutdrag för samtliga bankkonton tre månader tillbaka i tiden från samtliga sökande, inklusive barn.
 • Hyreskontrakt, aktuell hyresavi samt kvitto på betald hyra föregående månad.
 • Aktuellt läkarintyg vid sjukskrivning.
 • Intyg på inskrivning och handlingsplan från Arbetsförmedlingen.
 • Senaste deklaration från Skatteverket.
 • Aktuellt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan snabbt och rättssäkert, är det viktigt att du har med dig alla nödvändiga handlingar.

Tänk över detta innan du söker ekonomiskt bistånd

 • Har du undersökt andra möjligheter att försörja dig?
 • Har du sökt de generella förmånerna som du kan ha rätt till via exempelvis Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, underhållsstöd med mera?
 • Har du sparade pengar?
 • Har du någon tillgång som kan säljas till exempel bil, bostadsrätt eller dylikt?
 • Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt sökande?
 • Kan du söka billigare bostad?
 • Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 eller går ut gymnasiet.
Senast granskad 2022-01-21 av CECWIL