Bidragsnorm

Hur stor summa du får, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn. Biståndet ska täcka kostnader för livsuppehälle.

Person
Områdeschef Annika Andersson 0520-49 79 49
Enhet Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Socialt stöd och försörjning

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökningar om försörjningsstöd prövas och beslutas av den kommunala socialtjänsten. Försörjningsstödet består av olika delar.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hygien
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din handläggare hos socialtjänsten.

När priser och konsumtionsmönster förändras ändras också beloppen i riksnormen. Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för skäliga levnadskostnader ligger till grund för dess justeringar.

Personliga kostnader inom bidragsnorm 2018

Barn och skolungdom

  <1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Summa: 2090 2330 2080 2330 2930 3370 3800 3830
Utan lunch 5 dagar/ vecka 1960 2150 1900 2080        

Vuxna

  Ensamstående Sambo
Summa: 3030 5 460

Gemensamma hushållskostnader inom bidragsnorm

Antal medlemmar i hushållet

  1 2 3 4 5 6 7
Summa: 970 1080 1350 1540 1770 2010 2180

+170 kr per hushållsmedlem överstigande sju.

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Räkna ut ditt eventuella försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Ansökan gör du hos en handläggare på Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd.

Senast granskad 2019-09-24 av Cecilia Wilson