Ungdomar utanför Högskolan Väst

Studerande med studieuppehåll

Du som studerar kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd under studieuppehållet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Följande gäller:

  • Ekonomiskt bistånd kan beviljas till studerande som aktivt sökt feriearbete men som inte fått något eller som får vänta på första löneutbetalningen.
  • Den studerande ska kunna redovisa för att hen i god tid inför studieuppehållet har varit aktivt arbetssökande. För att kunna bortse från att studenten inte har varit aktivt arbetssökande under terminen krävs underlag som styrker att studenten inte har haft möjlighet att vara aktivt arbetssökande genom exempelvis ett läkarintyg.
  • En student kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd först efter den period som sista utbetalningen från CSN avser.
  • När studieuppehållet börjar ska studenten skriva in sig på Arbetsförmedlingen och följa den planering som upprättas där.
  • Under studieuppehållet kan studenten komma att erbjudas kompetenshöjande praktik. Studenten ska tacka ja till praktikplatsen och sköta denna för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. För att den studerande under studieuppehållet ska kunna tacka nej till praktikplats krävs giltigt läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga eller att den studerande är föräldraledig.
  • Om den studerande har sparade pengar ska dessa användas i första hand.
  • Rätt till ekonomiskt bistånd är alltid en individuell prövning som görs av socialsekreterare.

För närmare information kring vilka regler som gäller för att kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd under studieuppehåll vänligen kontakta socialsekreterare på Enheten för Socialt stöd och försörjning. 

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL