Fortsatt bra företagsklimat

Trollhättan fortsätter att ha ett bra företagsklimat och får högt betyg av näringsidkarna. – Det är ett fortsatt bra resultat, men vi siktar på att ta nya tag för att återta positionen som nummer ett, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-04-10

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den nationella undersökningen Insikt. Den kvalitetssäkrar kommunens myndighetsutövande och service gentemot kommunens företag, som genom en enkät får tycka till om det som fungerar bra respektive mindre bra i myndighetsutövningen. Detta blir sedan ett viktigt verktyg för kommunen i det interna förbättringsarbetet.

Resultatet för 2018 ger Trollhättan ett NKI, Nöjd Kund Index, på 76. Det är en minskning sedan Insikt 2017 (78), vilket då gav en förstaplacering för kommuner med mer än 40 000 invånare. 76 innebär att Trollhättan landar på plats 7. Kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund, ser det som en utmaning att återta den ledande positionen, men han konstaterar också att betyget från företagen i kommunen är fortsatt bra.
– Vi har fortfarande ett av de bästa företagsklimaten i Sverige, vilket är väldigt viktig för Trollhättans utveckling, säger han.

Trollhättans Stads näringslivschef, Helena Kortered, menar att Insikt är en otroligt viktig undersökning.
– Den ger oss väldigt mycket bra information om hur vi kan sätta in åtgärder för att skapa de bästa förutsättningarna för våra företag. Vi ser att det är en liten tillbakagång jämfört med 2017 och är givetvis inte nöjda med det, men vi kommer att arbeta stenhårt för att tillhöra toppen igen, säger Helena Kortered.

Kontakt:
Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, 070- 554 44 56
Helena Kortered, näringslivschef, 0520 – 49 70 49

Senast granskad 2020-05-11 av KLALIW