Bilden visar olika kartor som görs på kartavdelningen.

Kartor

Här är ett urval av våra kartor som vi gör på kartavdelningen. Vi framställer också specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kartorna kan levereras på papper och önskar du en digital fil kan vi leverera i formaten dwg, tab, shape, eps, pdf och de flesta format för bildfiler.

Trollhättans Stad har upphovsrätt till kartdata och tar ut en avgift för användningen av dessa. Med kunder som önskar kontinuerlig tillgång till uppdaterade kartdata, upprättar vi nyttjanderättsavtal. För tillfällig användning tar vi ut en avgift enligt fastställd taxa. 

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Visar en bild på en nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Välkommen till Trollhättans externa Kartbetjänt. Här skapar du en karta till ditt ärende. Kartan uppfyller kraven för enklare tillståndsärenden inom bygg- och miljöområdena.

Bilden visar stadskartan.

Stadskarta

Visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar i skala 1:5000.Kartan uppdateras kontinuerligt och skrivs ut på beställning.

Bild på cykelkarta

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan.

Bilden visar en adresskarta.

Adresskarta

Visar adresser i tätorter och fritidsområden.Kartan uppdateras kontinuerligt och skrivs ut på beställning.

Bilden visar ett flygfoto.

Ortofoto (flygfoto)

När flera vertikalt tagna flygfoton sammanfogas och korrigeras för att bli skalriktiga, kallas de för ortofoton.

Bilden visar en specialkarta.

Specialkartor

Vi framställer specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Bilden visar en primärkarta.

Primärkarta

Primärkarta är en "levande" produkt som löpande revideras i takt med stadens utveckling. Genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder jobbar vi ständigt med att hålla geodatabasen uppdaterad.

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR