Bilden visar ett flygfoto.

Ortofoto (flygfoto)

När flera vertikalt tagna flygfoton sammanfogas och korrigeras för att bli skalriktiga, kallas de för ortofoton.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi använder oss av digitala ortofoton som täcker hela kommunen tillsammans med vårt övriga kartmaterial för att göra specialkartor, informationsmaterial och för kontroller av databasen.

Via Trollhättans Stads kartportal kan du spara ned karta/ortofoto som PDF.

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR