Bilden visar en skärmbild av ett GIS program med en karta i bakgrunden.

Kartor och geografisk information, GIS

Samhällsbyggnadsförvaltningen framställer och ajourhåller grundläggande kartmaterial och databaser inom Trollhättans kommun. De utgör grunden för de lantmäteritekniska uppdrag och tjänster som vi utför åt allmänheten, näringslivet samt kommunens förvaltningar och bolag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nästan allt som sker runt oss i vardagen har ett geografiskt läge och kan därför visas på en karta. Detta är GIS – Geografiska Informations System. Vi lägger hela tiden in nytt material i databasen, för att underlätta och effektivisera handläggning av ärenden och för att kunna göra projektering och planering så snabbt och korrekt som möjligt.

Samtliga kommunala förvaltningarna och flertalet bolag inom Trollhättans Stad använder sig av GIS. Kommunens politiker och tjänstemän kan snabbt och enkelt via sin dator ta fram kartor med just den information som behövs för tillfället, exempelvis:

  • Fastighetsinformation, adresser och företagsinformation
  • Befintlig och planerad markanvändning
  • Miljöförhållanden
  • Naturgivna förhållanden
  • Planer och bestämmelser
  • Statistik
  • Flygbilder

På kommunens kartportal finns en del av den information som finns tillgänglig i GIS som en fri nyttighet. Behöver du mer kvalificerad geografisk information i din verksamhet så finns möjlighet att beställa digitala kartor och databaser som är anpassade efter dina behov.

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR