Visar en bild på en nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Person
Kart-/GIS ingenjör Jonas Gustafsson 0520 497422
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Du beställer den här hos oss. Tänk på att vi behöver upp till 12 arbetsdagar för att producera den, så beställ i god tid! Den kan levereras på papper och i flertalet digitala format. Kostnad för nybyggnadskartan tas ut enligt Samhällsbyggnadsnämndens taxa och debiteras i samband med bygglovet.

Se kostnadsexempel

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Med Kartbetjänten kan du på egen hand rita en situationsplan till din ansökan om enklare tillstånds- och lovärenden.

Senast granskad 2019-04-10 av Susanne Larsson