Bilden visar en primärkarta.

Primärkarta

Primärkarta är en "levande" produkt som löpande revideras i takt med stadens utveckling. Genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder jobbar vi ständigt med att hålla geodatabasen uppdaterad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det går även att beställa ett uttag från vår kartdatabas, kostnad enligt fastslagen taxa. För beställning använd vår e-tjänst eller kontakta oss.
Till vår e-tjänst

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR