Bilden visar en primärkarta.

Primärkarta

Primärkarta är en "levande" produkt som löpande revideras i takt med stadens utveckling. Genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder jobbar vi ständigt med att hålla geodatabasen uppdaterad.

Person
Kart- & mätningschef Eva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det går även att beställa ett uttag från vår kartdatabas, kostnad enligt fastslagen taxa. För beställning använd vår e-tjänst eller kontakta oss.
Till vår e-tjänst

Senast granskad 2019-04-10 av Susanne Larsson