Bilden visar stadskartan.

Stadskarta

Kartan visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar  i skala 1:5000. Stadskartan uppdateras kontinuerligt och plottas ut på beställning i storlek 140 cm x 180 cm. Pris: 450 kronor exklusive moms.

Person
Kart- & mätningschef Eva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

För att beställa en stadskarta skickar du en e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se. Skriv "Beställning av stadskarta" i ämnesraden. 

Senast granskad 2019-12-03 av katarina.loodh@trollhattan.se