Bilden visar stadskartan.

Stadskarta

Visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar i skala 1:5000.Kartan uppdateras kontinuerligt och skrivs ut på beställning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mått: 140 x 180 cm

Pris 450 kr

Senast granskad 2021-08-27 av SUSLAR